TSF – Trafikksikkerhetsforeningen

TSF skal jobbe for å øke kunnskapen og det faglige nivået blant sine medlemmer og i trafikksikringsbransjen generelt.

TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen i vegtrafikken.

TSF skal være aktiv gjennom påvirkning til økte bevilgninger og at bevilgninger når frem der de er tiltenkt.

TSF har fokus på trafikantene og de som jobber ute i vegtrafikken.