Stiftelsen Sentralregisteret

  • Hjemmeside
  • Stand inne: Hi6 MGFsamarbeidspartner
  • Produktkategori: Teknologi, Øvrig

Sentralregisteret ble etablert av Arbeidstilsynet i 1989.
I dag drifter vi landets største kompetanseregister med nærmere en million kompetansebevis registrert.

På vår nettportal, reginn.no, kan opplæringsvirksomheter og arbeidsgivere registrere og bestille sertifiserte og dokumenterte kompetansebevis.

Reginn.no inneholder også Maskinregisteret der man kan registrere alle typer maskiner/utstyr.