Skomaskiner AS

Mekaniske maskiner for skoovertrekk/blåsokker.
Til bruk i brakkerigger/kontorer/verksteder/rene bygg og soner.