S.Risa as

  • Hjemmeside
  • Stand ute: D3
  • Produktkategori: Teknologi, Utstyr, Øvrig

Produserer og selger spesialutstyr for veivedlikehold. Brøytestikksetter/opptaker, alt innen vaskeutstyr som skiltvasker, tunnelvasker, brospyler.