Øveraasen AS

Øveraasen har utviklet og produsert snøploger og annet snøryddingsutstyr i snart 100 år.
Øveraasen kan tilby et meget bredt program for veivedlikehold hele året. Til vinterdriften leverer vi alt du trenger fra brøytefester og ploger til komplette påbygg og sand/salt spredere. Øveraasen leveres også effektive redskaper for feiing og kantklipping.