Østraadt Rør Gruppen AS

Østraadt Rør AS er morselskap i Østraadt Rør Gruppen, som også består av selskapene Østraadt Øst AS, Norsk Betong AS og Skarpnes Rør AS.

Gruppen er blant landets ledende produsenter av blant annet betongprodukter for vann- og avløpssektoren, kabel og trafikksikring.