OP System Norge AS

  • Hjemmeside
  • Stand inne: Hb7
  • Produktkategori: Anleggsmaskiner, Øvrig

OP System Norge AS leverer komplette løsninger av utstyr, både mobilt og stasjonært til avfalls og gjenvinnings industrien samt utstyr for sikting og vasking av masser til anleggsbransjen.

Nye tider stiller nye krav til gjenvinning. Det gjelder for eksempel ergonomi og miljø for de som håndterer avfall. Vi følger nøye med på den tekniske utviklingen som kan forenkle arbeidet for de som bearbeider avfallet.

Våre leverandør Doppstadt, som er verdens største produsent, har et bredt utvalg av produkter for blant annet fragmentering, sortering og flising. Sortimentet består av både mobile og stasjonære løsninger.

Vår leverandør Strauchtechnik leverer små, men effektive trommelsikt spesielt egnet for mindre entreprenører og anleggsgartnere. De er lette og flytte og enkle og betjene.