Norsk Trafikksikring AS

  • Hjemmeside
  • Stand ute: D11a (200kvm)
  • Produktkategori: Teknologi, Utstyr, Øvrig

Norsk Trafikksikring AS er totalleverandør av tjenester innen arbeidsvarsling. Selskapet leverer tjenester og utleie av materiell over hele landet. Vi har solid og god erfaring samt kunnskap om lokale forhold på det sentrale Østlandet og i resten av Norge.

Selskapet skal være en foretrukken partner for alle som har arbeid på eller i tilknytning til vei. Våre løsninger skal gi entreprenøren fordeler som rask og god gjennomføring av arbeidet, samt gi full trygghet for arbeidere, trafikanter og utstyr.

Med markedets mest moderne utleiestyring har vi til enhver tid full oversikt over hvor utstyr befinner seg, når det er levert ut, hvilken tilstand utstyret hadde ved levering og hva som er tilgjengelig på forskjellige lokasjoner.

All koordinering av utstyr foregår fra kontorer på Ski, vi har dog lokasjoner på utleiemateriell på mange steder.

Vi leverer tjenester som:

Kurs i Arbeidsvarsling m.m. – gode kurs med fokus på praktiske løsninger/eksempler
Utleie av skilt og rekkverksmateriell – lagerførte produkter uten ventetid. Vi har skilter på lager, hvis ikke så lager vi på stedet.
Arbeidsvarslingsplaner – utarbeidelse og kontakt med myndigheter
Rekkverk, montering – rekkverk med lav arbeidsbredde og gode egenskaper. F.eks. Varioguard, betong. ALLTID på lager
Skiltmateriell – oppsetting og oppfølging.