Norsk Fagutdanning AS

Norsk Fagutdanning er en kompetanse og utdanningsbedrift som leverer kurs, etter- og videreutdanning, samt rådgivning til enkeltpersoner, privat og offentlig sektor over hele landet. Vårt mål er å være nærmest mulig våre kunder, og gi deg/dere muligheten til å ta kurs og utdanning i eget nærområde.

Hovedkontoret ligger i Tromsø og vi har delt landet i 3 geografiske regioner, med hver sin områdeansvarlig som har totaloversikt over kursgjennomføringer i området. Vi har også en egen avdeling for fagbrevkurs. Utover dette gjennomfører vi kurs og opplæring (også bedriftsinterne kurs) hvor som helst og når som helst i hele Norge.

Vi har bred spisskompetanse innen utvikling av kurs og levering av etter- og videreutdanning til bygg- og anleggsmarkedet, men har også lang og bred erfaring/kunnskap innenfor andre kurs- og opplæringsområder som: Fagbrev, helse og sosial, HMS, sikkerhet og dataopplæring.

Vi er Norges største og eneste landsdekkende leverandør av ADK 1 kurs. Det er strenge krav til alle som driver med Anlegg Drift og Kontroll på VA ledningsnettet i Norge. Norsk Vann krever at ADK 1 kompetansen må dokumenteres i forkant av alle jobber og er en viktig del av anbuds dokumentasjonen. Vi har spesialtilpasset flere Vann & avløps kurs rettet mot konsulenter, ingeniører, saksbehandlere i kommunen etc.

Norsk Fagutdanning koordinerer eksamensforberedende kurs for praksiskandidater, som skal ta teoretisk eksamen før oppmelding til fagprøven. Norsk Fagutdanning koordinerer og tilpasser BKA-kurs og norskopplæring for bedrifter i hele Norge via tilskuddsordningen Kompetansepluss fra Kompetanse Norge, som er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet.