Norsk Dekkretur AS

  • Hjemmeside
  • Stand inne: Hf13
  • Produktkategori: Teknologi, Øvrig

Norsk Dekkretur AS ble stiftet i 1994 og er et non profitt selskap som har enerett på innsamling av brukte og kasserte dekk i Norge. Dette gjelder alle dekk som har vært påmontert kjøretøy eller andre objekter med luft eller væskefylte hjul/dekk.

Selskapet eies av Dekkimportørenes forening og Bilimportørenes Landsforbund.
Med avtale med Norsk Dekkretur overtar selskapet ansvaret for innsamling i henhold til forskrifter om produsent ansvar. Det er ingen kostnad ved å inngå avtale.
Miljøgebyr for dekk som betales ved import av objektet eller løse dekk, dekker kostnaden for innsamling. Norsk Dekkretur rapportere til Miljødirektoratet.