Nordic Roads AS

  • Hjemmeside
  • Stand ute: Ha17
  • Produktkategori: Anleggsmaskiner, Knuseverk, Utstyr

Slitedeler og feste deler, til veivedlikehold, pukk-gruve og prosessindustri.
Herdet slitestål, deler med innloddet hardmetall og støpte slitedeler.
«Steel solutions for tough conditions»