Klepp Mek as

Leverandør av Hardhaus skuffer og hurtigkoblinger til gravemaskiner – produsert på Jæren for norske forhold.

Medutstiller:  KOMATSU KVCX LLC