Kjemico AS

Kjemico AS er en stor aktør innen høytrykksutstyr og vaskekjemi. Vi levere løsninger til alle typer industri.
I tillegg leverer vi håndhygiene, førstehjelp, bilpleie, renholdsmaskiner med mer.
Prowash er vårt eget merkenavn på høytrykksutstyr og kjemi.