Ikano Bank

Ikano Bank er spesialister på leasing, samt leiefinansiering av driftsmidler og løsøre innenfor en rekke bransjer. Vi tilbyr enkle og attraktive finansielle løsninger til våre kunder, både i det private næringsliv og offentlig sektor. Banken har drevet virksomhet i Norge siden 1991.
Finansiering av utstyr til anleggsbransjen er et relativt nytt satsningsområde for banken.
Ikano Bank er et søsterselskap til IKEA og eies 100% av familien Kamprad.