Holte Electronics AS

Holte Electronics AS produserer og selger enkelt, egenutviklet kabelsøkerutstyr tilpasset maskinentreprenørers behov. – Dvs. billig, raskt og enkelt å bruke.

I Skandinavia representerer Holte Electronics de tyske medutstillerne:
MIT Dresden GmbH – www.mit-dresden.de – elektronisk utstyr for måling av tykkelse på asfalt- og betongdekker og lokalisering låsebolter i fugene på betongdekker og
Anix GmbH – www.anix.biz – utstyr for måling av planhet og bæreevne på veioverflater.