HeatWork AS

  • Hjemmeside
  • Stand ute: C46
  • Produktkategori: Anleggsmaskiner

HeatWork; Mobilt varmekraftverk for bruk hele året – overalt!

HeatWorks mobile varmekraftverk er spesialutviklet for en rekke bruksområder; teletining, frostsikring, byggvarme, tilførsel av varme for herding av betong, skadesanering, varmt vann m.m.