Glasopor AS

Glasopor er den letteste fyllmassen på markedet – noe som gjør det mulig å realisere prosjekter på dårlig grunn.
Produktet er det mest miljøvennlige alternativet, det er stabilt, lett, drenerende og isolerende.