Foma Norge AS

FOMA Norge AS er Nordisk hovedkontor og distribusjonssentral for FOMA rengjøringsmaskiner og produkter.
I Italia, en av Europas ledende industrinasjoner der mange av verdens mest kjente og teknisk avanserte produkter produseres, har vi vårt hovedsete.

Gjennom generasjoner med forskning, utvikling og produksjon har vi bygget opp en kompetanse som har satt oss i stand til å erobre en suveren lederrolle innen mange produktområder. Våre produkter produseres etter ISO 9001 og innehar alle relevante godkjenninger og sertifikater.

Ved å produsere ved egne fabrikker og distribuere varene gjennom eget Nordisk anlegg, har vi tilrettelagt forholdene slik at våre kunder får svært gode produkter til best mulig betingelser. Våre produkter og løsninger er i stor grad tilpasset det markedet vi betjener og gjennom vår ekspertise spesial tilpasser vi produktene ytterligere slik at våre kunder oppnår best mulig lønnsomhet ved å velge FOMA.

Vi og våre forhandlere vil gjøre alt vi kan for at du skal bli fornøyd med våre produkter.