Flom Kjetting AS

Et av de største lagerførende grossistselskap på hjulkjetting til alle dimensjoner, fra den minste snøfreser opp til den største hjullaster!
Vi har også stort utvalg av løfteutstyr og lastesikrings-produkter.