Eydemaskin as

  • Hjemmeside
  • Stand inne: Hf24
  • Produktkategori: Anleggsmaskiner, Øvrig

VIKING mobilt sikteverk med stor kapasitet. Selges nå i 9 Europeiske land. Mere enn 100 maskiner er levet.

Kubota motor og Rosta sikte elementer. Kapasitet opp mot 120 kbm/t.

VIKING sikteverk er et produkt fra EYDEMASKIN AS, med patent i Norge og EU.