Euroskilt AS

  • Hjemmeside
  • Stand ute: E4
  • Produktkategori: Teknologi, Utstyr, Øvrig

Euroskilt AS er markedsleder i Norge innen trafikksikkerhetsmateriell, og er en betydelig aktør innen utemiljø- og avsperringsprodukter som benker, sykkelstativ, bommer og rekkverk.
Euroskilt ble etablert i 1985, og har i dag ca 140 ansatte. Vårt produktspekter er rettet mot trafikksikkerhet og utemiljø og består av blant annet varslingsutstyr for vegarbeid, midlertidig rekkverk i stål for vegarbeid og støtputer. Innenfor skilter leveres både plateskilt, innvendige belyste skilt, mekanisk- og LED-variable skilt samt fullgrafiske skilt og tavler. Videre leveresblant annet ledelys, nødskap, kjørefeltsignaler og spesialskilt til tunneler. Vi produserer og leverer alt innenfor oppsettingsmateriel, herunder stolper, fundamenter, master og portaler, alt med tilhørende klammer.
Videre har vi et av Norges bredeste utvalg innen utemiljø og avsperring, hvor vi i tillegg til å levere egenproduserte produkter. Vi er eneleverandør i Norge på utstyr fra Vik Ørsta, Veksø, mmcitè, Velopa og Smekab .Dette gjelder utstyr som sykkelstativ, benker og bord, avfallskurver, sykkeloverdekninger, leskur, bommer, gjerder, rekkverk og porter.

Euroskilt er en del av SafeRoad Group som ble etablert i 2007 etter en sammenslåing av Euroskiltgruppen og Ørstagruppen.