DITECH AS

  • Hjemmeside
  • Stand inne: Hd10
  • Produktkategori: Anleggsmaskiner, Borerigger, Knuseverk, Kompressorer, Kraner, Teknologi, Utstyr

Ditech AS ble etablert i 1989 og har gjennom målrettet innsats over mange år fått en ledende posisjon som
leverandør av filter til vei, anlegg, transport, industri, marine, offshore, fiskeri og havbruk.
Stort lager, effektiv logistikk og en sentral plassering sikrer tilgjengelighet og hurtige leveranser over hele Norge.

Vi leverer produkter og tjenester av høy kvalitet fra serviceinnstilte og kunnskapsrike medarbeidere.
Ditech AS er sertifisert etter ISO sin kvalitetstandard NS-EN ISO 9001:2008. Vi er også miljøsertifisert
ihht. NS-EN ISO 14001:2004 og er kvalifisert for leveranser ihht. Achilles ID:26501.

Våre medarbeidere er også behjelpelig med å utarbeide komplette filterlister for dine maskiner og utstyr.
Kontakt oss for mer informasjon.