Dia Proff Norge AS

Dia Proff Norge AS er en av Scandinavias største leverandør av diamantverktøy og spesialmaskiner for betong – granitt og asfalt