Byggeindustrien – bygg.no

Byggeindustrien er et ledende fagtidsskrift innen bygg og anlegg.
Utkommer hele 20 ganger pr. år.

Bladets nettside bygg.no oppdateres kontinuerlig hver eneste dag året rundt.