AllMaritim AS

  • Hjemmeside
  • Stand inne: Hb11
  • Produktkategori: Utstyr, Øvrig

AllMaritim er en totalleverandør av oljevern og miljøsikringsutstyr. Vi leverer oljelenser, absorbenter/Oil Spill Kit , oppsamlingsutstyr for uønskede hendelser , miljøpaller og miljøcontainere.

Gode beredskapsløsninger for Ytre Miljø – vår kompetanse – din trygghet.