ABK AS

  • Hjemmeside
  • Stand ute: C50
  • Produktkategori: Anleggsmaskiner, Borerigger, Kompressorer, Øvrig

ABK AS tilbyr produkter og tjenester til entreprenører og installatører innen anlegg, bygg, kulde og elektro. ABK innehar høy kompetanse innen boreteknikk og boreutstyr og er også Norges ledende leverandør av energikollektorer for varmepumpeanlegg.
ABK AS har vært autorisert distributør for Epiroc (Atlas Copco) siden 2010

Borutstyr for fundamentering og spesialboringer
I vår portefølje inngår de velkjente rørdrivningssystemene Odex, Symmetrix og Elemex.
Elemex-systemet er spesielt skånsomt for boring i løse masser, og systemet blir mye anvendt når det foreligger risiko for setningsskader.

Borutstyr for brønn – og energiboring
Vi lagerfører et bredt utvalg av produkter for boring av drikkevannsbrønner og energibrønner. I sortimentet inngår borhammere, borrør, overganger, tilbakeslagsventiler etc.
For boring av energi- og drikkevannsbrønner leverer vi vegetabilske smøremidler og polymer-baserte borevæsker fra canadiske Matex.

Varmeopptaksutstyr (energikollektorer) for varmepumper
Vi leverer komplette systemer for varmeopptak fra borehull (bergvarme),innsjøer og elver.
Utstyret omfatter også samlekummer, sveisemateriell, ventiler, isolerte rør og kuldebærervæsker.

Utstyr for drikkevannsbrønner og miljøbrønner
Sortimentet omfatter alt fra pumper for hyttebruk og til pumper for kommunal vannforsyning.
ABK satser spesielt på turtallsregulerte pumper med trykkstyring. Dette gir anlegg som er plassbesparende og er mer økonomiske i drift i forhold til konvensjonelle anlegg.
Vi lagerfører også komplette løsninger for miljøbrønner (observasjonsbrønner) for overvåking av avrenning fra avfallsdeponier og grunnvannsreservoarer.