Samarbeidspartnere

Byggeindustrien/bygg.no er
Vei og Anleggs offisielle mediepartner.

Vi utgir eget messemagasin som vil være en del av Byggeindustrien nr. 7. Denne utgaven har utgivelse 26. april og vil blant annet inneholde utstillerliste, standkart, aktivitetsoversikt, nyheter og redaksjonelle artikler i tilknytning til messen.
Magasinet vil bli distribuert ved inngangen til Vei og Anlegg 2018, og ha et opplag på cirka 30.000 eksemplarer – og vil også bli lagt ut på bygg.no

Byggeindustrien ble etablert 1968, og er et faglig og næringspolitisk organ for byggenæringen i Norge som kommer ut 20 ganger i året. Bygg.no oppdateres hver dag med ferske og relevante artikler om og for hele bygg- og anleggsnæringen.

Les mer om oss på bygg.no